Choose your shipping destination and language Ok

securitatea datelor

Prin completarea formularului de inscriere si a formularului de comanda sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa intre in baza de date a companiei GRAFTEX PRODCOM SRL, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub numarul 3137, aceasta avand dreptul sa colecteze si sa administreze datele dumneavoastra cu character personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

BIGOTTI colecteaza date cu caracter personal, numai cu acordul voluntar al clientului, pentru facturarea si expedierea comenzilor si/sau retururilor, pentru trimiterea de newslettere/sms-uri periodice, contactarea clientului pentru rezolvarea situatilor anterior/ulterior comenzii, contactarea clientului la cererea sa voluntara.

Clientul are drept de acces, interventie si opozitie asupra datelor personale comunicate, conform legii 677/2001, in mod gratuit, printr-o cerere scrisa, semnata si datata. 
Datele personale furnizate nu vor fi difuzate catre terţi, cu exceptia operatorului de marketing direct al GRAFTEX PRODCOM SRL. La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata la adresa Str. B-dul Expozitiei nr 1F, et 7, Expo 1 Business Center,

POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Această  Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal a fost eleborată în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile ulterioare (“Legea 677/2001”), în vederea furnizării de informații detaliate persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în calitate de operator de către GRAFTEX PRODCOM S.R.L., societate românească, cu sediul social în Bld. Expozitiei nr.1(F), etaj 7, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr J40/6008/1997, CUI RO 9737945, denumita în continuare Graftex Prodcom, în contextual operării site-ului www.bigotti.ro și a subdomeniilor acestuia sau alte aplicații, mijloace digitale în legătură în acesta.

Păstrarea securității și confidențialitatea datelor personale reprezintă o preocupare importantă pentru noi, constituind totodată o dovadă de apreciere a încrederii pe care ne-ați acordat-o. În acest sens, am procedat la implementarea tuturor cerințelor prevăzute de către legislația privind protecția datelor cu caracter personal prin Legea nr. 677/2002 pentru protecția datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Orice colectare sau prelucrarea de date cu caracter personal se va  realiza numai cu respectarea următoarelor condițiilor expuse în cele ce urmează:

Graftex Prodcom nu colectează date cu caracter personal decât de la persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă aveți mai puțin de 16 ani,vă soliictăm să informați părintele sau tutorele despre această Politică de prelucrare a datelor personale cât și despre Termenii și Condițiile(link) Site-ului și să își exprime consimțământul asupra lor înainte de plasarea oricărei Comenzi.

G. colectează date cu caracter personal pe paginile sitelui www.bigotti.ro și a subdomeniilor acestuia sau alte aplicații, mijloace digitale în legătură în acesta, numai cu acordul voluntar al  Utilizatorului  / Clientului/  Membrului , în următoarele scopuri:

a. înregistrarea ca Utilizator sau Client în cadrul  Siteului;

b. încheierea contractului de cumpărare pentru Produsele pe care le-ați selectat spre cumparare, inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda sau un contract;

c. pentru a îmbunătății funcționarea Site-ului și administrarea sistemului de date, inclusiv evaluarea nivelului de servicii, monitorizarea traficului și popularitatea diferitelor produse și servicii;

d. pentru reclamă și  marketing,  inclusiv pentru trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice despre ofertele în vigoare și pentru publicitate targetată comportamental (reclame și anunțuri personalizate);

e. contactarea acestuia în probleme de Relatii cu Clientii;

f. transmiterea către terți directi implicați în procesul de finalizare a comenzii;

g. scopuri statistice.

 

Datele personale  comunicate de dvs. și colectate în scopul desfasurarii vanzarilor online  și actiunilor promotionale sunt: adresa  e-mail, parola Cont, nume și prenume,  telefon fix sau mobil valid, adresa de livrare, adresa de facturare, eventual date despre societatea pe care o reprezentați.

 

De asemenea, când comandați produse prin intermediul telefonului, apelând serviciul nostru de relații cu clienții, vom înregistra si pastra convorbirea telefonică purtata cu dvs.

În cazul în care vă decideți să vă autentificați sau să accesați contul dvs. prin intermediul unei rețele sociale ( ex. Facebook) datele dvs. de autentificare și adresa de email vor fi importate din contul existent pe rețeaua de socializare. Prin folosirea acestei opțiuni de autentificare, rețeaua socială va avea posibilitatea de a ne da anumite informații adiționale privind contul dumneavoastră public (cum ar fi, spre exemplu: numele, sexul, vârsta aproximativă sau poza de profil) în conformitate cu termenii de utilizare ai rețelei sociale cât și anumitor informații privind activitatea dumneavoastră pe respectiva rețea socială. Vă recomandăm să vă revizuiți setările de confidențialitate și să citiți politica rețelei sociale privind datele personale pentru informații mai detaliate privind transferul informațiilor, drepturile pe care le aveți și cum trebuie configurate setările de confidențialitate potrivit cerințelor dumneavoastră.

În cazul concursurilor publicitare următoarele date personale suplimentare vor fi colectate numai de la câstigătorii desemnați: CNP, serie și numar act de identitate, imagine si voce. Pentru clarificare, dintre datele personale suplimentare, codul numeric personal (CNP) și serie și numar act de identitate  al câștigatorului va fi utilizat de Organizator pentru validare, respectiv îndeplinirea obligațiilor fiscale ce îi revin în legatura cu acordarea  premiilor  în cadrul campaniei publicitare, iar numele, prenumele, localitatea de domiciliu, imaginea și vocea câștigătorului vor putea fi utilizate în scop promoțional.

Refuzul persoanelor vizate de a ne furniza datele cu carcater personal menționate mai sus va atrage imposibilitatea Graftex Prodcom de a realiza unul sau mai multe din scopurile menționate în acestă Politică.

Graftex Prodcom poate să colecteze involuntar și alte date personale (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizate de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la Site. Acestea pot  fi folosite de catre  Graftex Prodcom pentru a îmbunătații serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor sau cu scop statistic. Aceste informații sunt colectate într-o manieră care nu permite identificarea dvs. personală în mod direct, dar putem să asociem aceste informații cu identitatea dvs. dacă dețineți Cont. Adresele IP ale utlizatorului sunt șterse sau anonimizate de îndată ce au fost utilizate. În cazul anonimizării, adresa IP este modificată astfel încât datele/informațiile personale sau circumstanțele de fapt să nu poată fi atribuite unei persoane fizice identificate sau idnetificabile sau să poată fi atribuite însă doar printr-o risipă nerezonabilă de timp, costuri și forță de muncă. Pentru mai multe informații privind folosirea cookie-urilor în contextual utilizării Site-ului (inclusiv cum să le dezactivați) vă rugăm să citiți informațiile despre Cookies(link).

Graftex Prodcom nu promovează spam-ul. Utilizatorii/Clienții /Membrii nu vor primi corespondență de la noi decât dacă această corespondență este strict legată de o Comandă sau dacă au optat expres (opt-in) pentru a primi informații privind produsele și ofertele noi pe Site prin abonare sau au optat expres (opt-in) pentru publicitate personalizată (targetata) privind produsele și ofertele noastre, prin unul din mijloacele tehnice selectate.

Graftex Prodcom nu solicită și nu stocheaza niciun fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului /Membrului, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul furnizorului PayU , acestea fiind procesate pe serverele furnziorului de servicii de plată online. Procesatorul de carduri bancare agreat de către Graftex Prodcom are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei Comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzactie, in cazul in care aceasta exista.

Graftex Prodcom solicita comunicarea contului bancar doar în situația exercitării de dvs. a dreptului de retur și acesta va fi prelucrat exclusiv în scopul rambursării sumelor datorate dvs., după această date fiind șters din baza de date, fiind păstrat doar în evidențele contabile.

Graftex Prodcom garanteaza ca datele personale ale unui Utilizator, colectate exclusiv prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

Graftex Prodcom se obliga ca datele colectate ale Clientului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate și să nu le facă publice, să  nu vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând datele cu caracter personal vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Graftex Prodcom poate dezvălui datele cu caracter personal angajaților proprii în conformitate cu atribuțiile specifice funcției lor și cu regulamantul intern și numai pentru scopul în care au fost comunicate, împuterniciților  Graftex Prodcom, partenerilor comerciali ai Graftex Prodcom (furnizori de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, curieri, furnizori găzduire site) dar numai după asigurararea respectării de către aceștia a confidentialitatii acestora și legislației în vigoare. Excepție de la regula menționtă anterior este în  situația în care transferul/accesarea/vizualizarea datelor  este solicitată de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementarile în vigoare la data producerii evenimentului.

Graftex Prodcom a adoptat măsuri interne adecvate și rezonabile – tehnice și de securitate - împotriva accesului neautorizat, distribugerii sau pierderii accidentale a datelor.

Graftex Prodcom nu poate fi responsabilă când pierderea datelor rezultă dintro cauză ce nu ține de noi și nici pentru acțiunile unor terți ce v-ar putea folosi datele în mod neautorizat sau ilegal.

Stocăm datele cu caracte personal  pe servere securizate instalate în  Germania în spate unui firewall. SC VAPAN CONSULTING SRL ( furnizorul platformei și a bazei de date ce deservește Siteul) și Camscape Services SRL (furnizorul de hosting al bazei de date) își asumă obligații specifice privind securitatea datelor stocate pe serverele pe care operează. Mai multe detalii în acest sens găsiți pe site-urile www.itxs.ro si www.camscape.ro al furnizorilor respectivi.

Când introduceți datele  prin intermediul contului de utilizator, criptăm informația cu tehnologia Secure Sockets Layer (“SSL”).

Datele personale colectate de la dvs.  vor fi păstrate  atâta timp cât Contul va fi activ. După dezactivarea contului, vom păstra datele pentru o periodă rezonabilă, maxim 2 ani, doar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, pentru colectarea oricăror sume datorate, rezolvarea problemelor legate de garanția /returul Produselor, soluționarea eventualelor dispute și acordarea de asistență la orice investigații oficiale, sau pentru alte acțiuni premise prin lege. După această perioada, datele personale vor fi șterese sau le vom transfera în date anonime.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 sunteți informat că beneficiați de  următoarele DREPTURI în legătură cu Prelucrarea Datelor Personale de către Graftex Prodcom:

(i) dreptul de a avea acces la Datele Personale - orice persoana  are dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator

(ii) dreptul de interventie asupra datelor – orice persoana are dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor.

(iii) dreptul de opozitie – persoana  are dreptul de a se opune in orice moment, printr- cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unor prelucrari sau sa fie dezvaluite tertilor.

(iv) dreptul de a nu fi supus unui decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal prin mijloace automate

(v) dreptul de a se adresa justitiei sau de a înainta o plângere autoritatii de supraveghere in domeniu pentru atacarea deciziilor operatorului.

(vi) dreptul de a merge in instanta si a cere daune pentru incalcarea drepturilor in baza legii nr. 677/2001.

 

Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată către Graftex Prodcom, la adresa Blv. Expozitiei nr 1(F),Cladirea Expo 1 Business Centre, Etaj 5, Sector 1, Bucuresti, email contact@bigotti.ro.

Prezenta Politica se refera doar la datele furnizate voluntar de catre Client, exclusiv pe site. Graftex Prodcoms nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara Site-ului.