Choose your shipping destination and language Ok

 

Giveaway Echipa Nationala x BIGOTTI

 

 

Inscrie-te in concurs aici: https://www.instagram.com/echipanationala/

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

1.1. Concursul Giveaway Echipa Nationala x BIGOTTI denumit in continuare Concursul este organizat si desfasurat de:

- Federația Româna de Fotbal, cu sediul în: București, Str.Vasile Șerbanică 12, sector 2, cod unic de înregistrare RO9825583, reprezentată de Răzvan Burleanu - Președinte, denumita in continuare Organizator

si

- Graftex Prodcom SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti 42-44, Cladirea B, Aripa B1, etaj 1, reprezentata de Ion Olteanu – Administrator, denumita in continuare Partener

 

1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai carui termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor prealabile catre participanti prin publicarea acestora pe pagina de Instagram Echipa Nationala la sectiunea Link in Bio.

 

2. DURATA CONCURSI SI TERITORIUL DE DESFASURARE

 

2.1 Campania se desfasoara in perioada 24.05.2024 – 30.05.2024, ora României 23:59,

2.2 Campania se desfasoara in mediul online, pe teritoriul Romaniei, pe pagina de Instagram a Echipei Nationale a Romaniei (https://www.instagram.com/echipanationala/).

2.3 Orice inscriere inainte de data de incepere sau dupa data de incheiere a concursului (concursi) nu va fi luata in considerare.

 

3. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

3.1. La aceasta Concurs pot participa toate persoanele fizice cu varsta peste 18 ani impliniti la data inscrierii in concurs, rezidente in Romania, care au un cont personal si real de Instagram si care accepta conditiile prezentului Regulament.

3.2. Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorilor, ai societatilor afiliate oricaruia dintre Organizatori, sotul/sotia si nici rudele de gradul I si II ale persoanelor mentionate anterior.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din concurs participantii care, prin comentariul lasat, incalca sau lezeaza bunele moravuri, practicile comerciale si/sau imaginea Organizatorului.

 

4. PREMIILE CONCURSULUI

 

4.1. Premiul concursului este pus la dispoziție de către Organizatori si consta in :

- un tricou cu semnaturile jucatorilor din echipa nationala de fotbal, oferit de Federația Româna de Fotbal si

- o tinuta in valoare de 5000 Lei oferita de Graftex Prodcom SRL (BIGOTTI).

4.2. Concursul va avea un singur câștigător, acesta beneficiind de premiile puse la dispoziție de către Organizator, așa cum sunt detaliate mai sus.

4.3. Castigatorul va fi desemnat de un juriu format din reprezentanti ai organizatorilor, care vor selecta cel mai inspirat raspuns la intrebarea concursului ”Care este amintirea preferată din parcursul României spre turneul finală din această vară?”.

 

5. MECANISMUL CONCURSULUI

 

5.1. Concursul se desfășoară exclusiv pe pagina de Instagram @echipanationala (https://www.instagram.com/echipanationala/) în perioada menționată la capitolul 2, printr-o postare în feed, invitand pagina partenerului (https://www.instagram.com/bigottiromania/) pentru a fi colaborator.

5.2. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie să realizeze cumulativ următoarele acțiuni:

Inscrierea in concurs prin modalitatea prezentata anterior, reprezinta consimtamantul persoanei pentru prelucrarea de catre organizator/i a datelor sale cu caracter personal, in conditiile prevazute detaliat in cadrul art. 7.

5.3. Fiecare participant se poate inregistra o singura data in concurs prin metoda mentionata mai sus, prin intermediul unui singur cont de Instagram. Este interzisa participarea unei persoane fizice la prezenta concurs prin utilizarea mai multor conturi diferite de Instagram. Un participant are dreptul sa castige un singur premiu.

5.4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru cazul in care persoana nominalizata si/sau etichetata cu ocazia postarii comentariului aferent inscrierii in concurs reclama aceasta nominalizare/etichetare. Etichetarile se supun in totalitate termenilor si conditiilor de utilizare, precum si politicii de confidentialitate a retelei de socializare Instagram. Concursul nu este în niciun fel sponsorizat, aprobat sau administrat de Instagram sau asociat cu aceasta.

5.5. Pentru ca o înscriere să fie considerată valabilă și înregistrată de către un participant acesta trebuie să respecte, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • Să nu încalce în niciun fel prezentul Regulament oficial;
 • Comentariile pe care le posteaza nu trebuie sa fie obscene, indecente sau defăimătoare, nu trebuie sa fie contrare conduitei morale, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general, sau la adresa organizatorilor si colaboratorilor acestora sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;
 • Comentariile nu trebuie sa contina amenințări către orice persoană, loc, afacere sau grup, să nu lezeze intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale oricărei persoane, firmă sau entitate și nu trebuie să încalce în niciun alt mod legile și reglementările aplicabile;
 • Să nu conțină referiri sau mesaje cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrate;
 • Să nu folosească expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
 • Să nu promoveze mărcile de țigarete sau alcool sau consumul de tutun și alcool;
 • Să nu conțină mesaje adresate minorilor și să nu facă referire la minori;
 • Să nu includă date cu caracter personal aparținând lui sau altor persoane.

Participantul care va posta un comentariu care nu îndeplinește condițiile enumerate mai sus, va fi descalificat și nu va fi luat în considerare în vederea desemnarii castigatorului.

Organizatorul are dreptul, dar nu și obligația, de a șterge/modifica/altera în orice mod comentariul/comentariile participantului/participanților ce nu îndeplinește/îndeplinesc condițiile enumerate mai sus.

5.6. Nu vor fi luate în considerare:

 • Comentariile care nu conțin etichetari catre conturi reale;
 • Intențiile de participare la concurs manifestate prin intermediul mesageriei private Instagram;
 • Inregistrarile / comentariile pe alta pagina decat pe paginile de Instagram mentionate @echipanatioanala si @bigottiromania;
 • Inregistrarile / comentariile la o alta postare decat cea care anunta concursul;
 • Inregistrarile / comentariile transmise in afara perioadei de desfasurare a concursului, asa cum este aceasta prevazuta in prezentul Regulament;
 • Comentarii care nu indeplinesc conditiile prevazute la pct. 5.5.

 

6. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

 

6.1. Castigatorul concursului GIVEAWAY va fi anuntat in data de 31.05.2024, pe pagina de Instagram a Echipei Nationale.

6.2. Se va selecta 1 câștigător si 2 rezerve. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiilor sau refuză premiul sau beneficiarul final al premiului nu îndeplinește criteriile menționate in prezentul regulament, se va proceda la contactarea rezervelor, în ordinea extragerii acestora. 

6.3. Câștigătorul va fi anunțat prin etichetarea acestuia in comentariile postarii de concurs de pe contul de Instagram @echipanationala, unde, în funcție de limitările tehnice ale platformei, va fi etichetat astfel încât să fie notificat că a fost menționat în postare. Se va încerca contactarea acestuia și prin intermediul mesageriei Instagram pentru a spori șansele de răspuns.

6.4. Pentru validarea câștigătorului, acesta va trebui să trimită un email cu datele personale la adresa comunicare@frf.ro. Informațiile necesare sunt: nume, prenume, vârstă, număr de telefon, oraș de reședința, în vederea contactării ulterioare de către reprezentanții Organizatorului.

6.5. Câștigătorul are la dispoziție 24 de ore de la dată anunțării să trimită informațiile personale pentru a putea fi validat și pentru a se putea stabili detaliile intrării în posesia premiului. În cazul în care câștigătorul nu poate fi validat în termen de 24 de ore, se va proceda la contactarea rezervelor, în ordinea în care au fost extrase. Acestea au la dispoziție un termen de 24 ore pentru validare prin trimiterea datelor personale necesare.

6.6. Castigatorul nu poate solicita inlocuirea premiului cu valoarea sa in bani sau cu un alt tip de

premiu. Premiul oferit de catre BIGOTTI va putea fi ridicat in termen de 30 zile din orice magazin din reteaua proprie, exceptie facand cele de tip outlet. Lista completa a magazinelor este mentionata pe site-ul www.bigotti.ro, la sectiunea https://www.bigotti.ro/magazinele-bigotti .

6.6. În circumstanțe care nu depind de Organizator, acesta nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea acordării premiilor.

 

6. TAXE SI IMPOZITE

 

6.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze catre bugetul statului impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorii persoane fizice din aceasta promotie, in conformitate cu dispozitiile prevazute de Lg. 227/2015 cu modificarile ulterioare, privind Codul fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a fiecarui castigator. Premiile oferite in cadrul concursi nu au valoare impozabila.

 

7. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

7.1. Datele cu caracter personal ale participantilor la concurs vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

7.2. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Concursului;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii/inmanarii premiilor

Prin participarea la concurs, fiecare participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator, date oferite cu acest scop.

7.4. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Pentru înscrierea si derularea concursului, inclusiv pentru contactarea participantilor in legatura cu prezentul concurs, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

• Instagram user ID, nume, prenume, opinii exprimate in cadrul comentariilor postate in pagina de social media in cadrul concursi.

• in cazul castigatorului va fi necesara in plus prelucrarea de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele si prenume, CNP, alte date din cartea de identitate, adresa de livrare, adresa de e-mail, numar de telefon.

Operatorul datelor cu caracter personal: Organizatorul 1 - Federatia Romana de Fotbal pentru organnizarea consursului premiul acordat de acesta si Partenerul - SC Graftex Prodcom SRL (BIGOTTI) pentru premiul acordat de acesta.

7.5. Temeiul legal al prelucrarii

Temeiul legal al prelucrării acestor date cu caracter personal este consimtamantul persoanelor vizate colectat in conformitate cu cap. 5 din prezentul Regulament.

7.6. Perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor ramane stocate in paginile de Instagram @echipanationala si @bigottiromania in cadrul comentariilor participantilor care le-au postat. In conformitate cu termenii si condiile Instagram, persoanele care au postat aceste comentarii pot sa procedeze la stergerea acestora.

Datele castigatorului care sunt prelucrate se pastreaza conform prevederilor legale aplicabile in domeniul financiar contabil, timp de cel mult 10 ani (zece) de la sfarsitul exercitiului financiar in care au fost emise documentele financiar contabile care le contin.

7.7. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, cât și pentru executarea obligației de acordare a Premiului, Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal catre următoarele categorii de destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali sau conventionali ai persoanei vizate, reprezentanții / împuterniciții Operatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele Operatorului, parteneri contractuali ai Operatorului, autoritatea judecatorească, autorități publice centrale, autorități publice locale, furnizorii de servicii și bunuri.

7.8. Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la GIVEAWAY să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

7.9. Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.

7.10. Participanții Campaniei, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 au dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției sau autorității pentru protecția datelor. 

Aveti posibilitatea de a va exercita oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei solicitari scrise transmise Organizatorului concursului.

 

8. INCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta Campanie va putea inceta inainte de termenul prevazut in regulament si in cazul producerii unui eveniment de forta majora de natura a face imposibila desfasurarea Campaniei sau daca Organizatorul decide acest fapt, comunicand public respectiva modificare a Regulamentului. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

 

9. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

10. DISPOZITII FINALE

 

Prezenta campanie nu se cumuleaza cu alte campanii ale organizatorului aflate in derulare, indiferent de obiectul sau beneficiile acestora, participantii avand dreptul de a beneficia de o singura campanie, la libera alegere a participantilor.

Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament.